Kalendarz imprez

Dzisiaj

Jutro

WczorajKW Wisła Grudziądz


Klub Wioślarski "WISŁA" w Grudziądzu


Wszystkie wiadomości

KW Wisła Grudziądz

Portowa 8
86-300 Grudziądz
Telefon: 56 6430324

Zarząd

Informacje o klubie

W połowie lat trzydziestych w Grudziądzu nastąpił masowy rozwój sportu, a szczególnie dużym powodzeniem mieszkańców miasta cieszył się sport piłkarski. Właśnie chłopcom z nadwiślańskich ulic: Wiślanej, Brzeźnej, Kalinkowej i Kępowej, którzy już od lat dwudziestych biegali po łąkach przylegających do królowej polskich rzek, rozgrywając zawody piłkarskie z młodzieżą innych usportowionych ulic miasta przyglądali się okoliczni mieszkańcy, a wśród nich entuzjaści, którzy postanowili przyjść chłopcom z pomocą, by ich trud w opanowaniu kunsztu piłkarskiego nie był daremny. Pierwszy kontakt z grającymi chłopcami nawiązali tacy późniejsi działacze jak Zygmunt Szenwald i Zygmunt Trzybiński, organizując drużynę piłkarską. Grono sympatyków, do których niebawem dołączył Zygmunt Gajewski oraz Feliks Kozłowski - pierwszy kierownik drużyny - postanowiło założyć klub sportowy z prawdziwego zdarzenia. Tak też się stało w 1935 r., gdy powołano i zarejestrowano Robotniczy Klub Sportowy „WISŁA".

Pierwszym Prezesem Klubu został Franciszek Derebecki, a po nim funkcję tę przejął Zygmunt Gajewski Do najbardziej oddanych działaczy obok już wspomnianych należeli: Alfons Wiśniewski, Tadeusz Słomiński i Bernard Robaczewski. Dużą pomocą klubowi służył Jan Dawczyński, który rozstrzelany został w październiku 1939 roku w grupie 10 zakładników przy dzisiejszej ul. Piłsudskiego oraz redaktor miejscowej gazety „Gońca Nadwiślańskiego'' -Józef Kruszona. Rozwój klubu w okresie przedwojennym zawdzięczać należy wielkiemu zamiłowaniu do sportu młodzieży, jak również ofiarnej pracy działaczy, a także niektórych osób lub instytucji, wspierających materialnie pozostawiony własnej gospodarności i zapobiegliwości klub.
Rozwijającą się dobrze działalność klubu przerwał wybuch II wojny światowej. Po jej zakończeniu w 1945 roku, po ciężkich latach okupacji sport grudziądzki - jak cały sport polski musiał od podstaw odbudowywać swoją egzystencję i to zarówno na polu kadr, jak obiektów i sprzętu sportowego. Szereg przedwojennych działaczy, jak i wielu nowych przystąpiło do tej społecznej pracy z niebywałym entuzjazmem, a nowe władze pospieszyły z pomocą na miarę ówczesnych możliwości.
Tak że po zakończeniu działań wojennych w 1945 roku reaktywowano Klub Sportowy „Wisła". Ponieważ większość starych działaczy pracowała w Przedsiębiorstwie PKP, za ich pośrednictwem klub przeszedł pod opiekę zrzeszenia ,KOLEJARZ", najpierw w latach 1945-1949 przyjmując nazwę: Kolejowego Klubu Sportowego „WISŁA", a uzupełnioną przy Związku Zawodowym Kolejarzy w Grudziądzu w roku 1948.
Pierwszym Prezesem Klubu po wyzwoleniu został znany przedwojenny długodystansowiec pomorski i wielki entuzjasta sportów wodnych Stanisław Słowiński.
Wiceprezesem był w tym czasie Zygmunt Gajewski, Sekretarzem Kazimierz Zieliński, a kierownikiem sekcji piłki nożnej Feliks Kozłowski - późniejszy długoletni sekretarz klubu.
W wyniku reorganizacji działalności sportowej w roku 1949 i tworzenia zrzeszeń sportowych klub zmienił nazwę na: Związkowy Klub Sportowy "KOLEJARZ - WISŁA".
Na czele klubu staje w ówczas wielki entuzjasta sportu lekarz rejonowy PKP dr Stanisław Wróblewski, mając u boku wiceprezesa Gajewskiego, a stanowisko sekretarza przejmuje Franciszek Rogoziński. W tym czasie do działalności w klubie włącza się Henryk Frost -późniejszy długoletni skarbnik Klubu. W latach 1953-1958 Prezesem klubu jest Naczelnik Oddziału Drogowego PKP Leon Manowski, przy czym w zarządzie pozostają dotychczasowi zasłużeni działacze, a włączają się do prac najpierw Alfons Klimek, a następnie Henryk Wichrowski - później sekretarz klubu w latach 1960-1976.
Po niespe łna ośmiu latach istnienia klubu związkowego, w roku 1957 powraca się do starej, a właściwie pierwszej, powojennej nazwy: Kolejowego Klubu Sportowego „WISŁA".
Od roku 1959 funkcję Prezesa obejmuje ponownie kierownik kolejowej przychodni lekarskiej dr Stanisław Wróblewski, pełniąc ją do 1964 roku z krótką przerwą w latach 1961 -1962, gdy funkcję tą pełnił Ludwik Zakryś (przedtem Przewodniczący Komisji Rewizyjnej) który był ponownie Prezesem od 1966 do początku 1967 roku.
W 1963 roku zasz ła istotna zmiana w nazwie klubu, bowiem w związku z likwidacją Wojskowego Klubu Sportowego "NADWIŚLANIN" zarządy naszych klubów doszły do porozumienia w sprawie przeprowadzenia fuzji, a połączenie dotyczyło w zasadzie tylko sekcji piłki nożnej i miało na celu podniesienie na wyższy poziom tej dyscypliny sportu w naszym klubie i na terenie miasta. Na nadzwyczajnym Walnym Zebraniu podjęto uchwałę o zmianie nazwy klubu na: Kolejowy Klub Sportowy "NADWIŚLANIN" a kierowano się przy tym udziałem w pracach klubu przedstawicieli dowództwa jednostek wojskowych i startem sportowców pełniących służbę wojskową.
W latach 1967 do 1968 r. Prezesem Klubu był Zdzisław Rutkowski, a wiceprezesem między innymi Maksymilian Grzela. W tym czasie rozpoczęła działalność sekcja żużlowa, stanowiąca filię Klubu Sportowego „STAL-APATOR" z Torunia.
W roku 1969 działająca od początku istnienia klubu o dużych tradycjach sekcja piłki nożnej zostaje wraz ze stadionem przekazana do Klubu Sportowego "RUCH-STOMIL", a klub nasz staje się klubem jednosekcyjnym i przyjmuje nazwę Kolejowy Klub Wioślarski „WISŁA". Przedtem w roku 1968 zmarł w wieku 60 lat wielce zasłużony dla klubu wieloletni jego Prezes dr Stanisław Wróblewski.
Prezesem Klubu (już jednosekcyjnego) został drugi wielki i ofiarny działacz, przedtem twórca, kierownik i trener w jednej osobie - sekcji wioślarskiej oraz wiceprezes klubu mgr Edmund Kaczmarek, były Prezes Sądu Powiatowego, a wówczas kierownik Biura Notarialnego. Do pracy w klubie włącza się w tym czasie ordynator Oddziału Urologicznego w Grudziądzu lekarz med. Tadeusz Lisik, zostając wiceprezesem. Od lat 50-tych do końca łat 80-tych sprawami finansowymi w klubie zajmował się nieżyjący już Franciszek Rogoziński, a skarbnikiem w tym czasie był także nieżyjący Henryk Frost. Byli to wielce zasłużeni dla klubu działacze. Z początkiem lat 70-tych do prac w zarządzie włącza się były wioślarz Jerzy Wiecki, przejmując od 1976 roku funkcję sekretarza po Henryku Wichrowskim, który zostaje wybrany wiceprezesem klubu. Do prac w zarządzie klubu włączają się: Zbyszek Szymański - były znany wioślarz, a następnie instruktor oraz Andrzej Czepek, także były wioślarz. Na początku lat 80-tych w zarządzie zasiada Henryk Boguta, który obejmuje funkcję skarbnika i pełni Ją dotychczas.
W roku 1979 klub ponosi wielk ą i nieodżałowaną stratę, bowiem w wieku 74 lat zmarł szczególnie zasłużony dla klubu i pozostający do końca na stanowisku Prezesa mgr Edmund Kaczmarek. Funkcję Prezesa przejmuje wiceprezes Tadeusz Lisik.
Wymienić też trzeba długoletnich księgowych klubu, dbających o dobrą gospodarkę finansową, a zwłaszcza Annę Wiśniewską i Witolda Zawackiego.
W 1995 roku do zarządu zostają wybrani: Henryk Olszewski, który zostaje wiceprezesem d/s finansowych oraz Zenon Augustyniak i Andrzej Sikorski.
W marcu 1999 r. Prezesem Klubu wybrany zostaje wieloletni działacz Henryk Wichrowski, a dotychczasowemu Prezesowi Tadeuszowi Lisikowi Walne Zebranie nadało godność Prezesa Honorowego. Wiceprezesem d/s organizacyjnych wybrany zostaje Zenon Augustyniak, a do zarządu wchodzą Włodzimierz Paduch i Henryk Zysek. Dotychczasowy członek zarządu Andrzej Czepek obejmuje funkcję Przewodniczącego Kolegium Dyscyplinarnego.
Przez szereg poprzednich lat księgową w klubie była Urszula Romanowska, a od kilku lat funkcję tą pełni Krystyna Łukasiewicz.
Nie sposób tu dzisiaj wymienić wszystkich tych, którzy zasłużyli się w działalności na przestrzeni historii klubu, a było ich naprawdę wielu, stąd też ograniczono się do tych, którzy klubem kierowali, bądź wnieśli duży wkład w jego rozwój.
W ostatnich latach nastąpiły zmiany w nazwie klubu, bowiem w roku 1989 w związku z pozyskaniem w owym czasie poważnego sponsora jakim była miejscowa Chłodnia, przyjęto nazwę: Międzyzakładowego Klubu Sportowego „AGROTOREX-WISLA", a następnie od roku 1995 zmieniono na MZKS „WlSLA". Od 1999 roku nazwa brzmi: KLUB WIOŚLARSKI „WISŁA”
Klub nasz w całym swoim powojennym 55-leciu jest zrzeszony w federacji „KOLEJARZ", jest również członkiem Rady Głównej Kultury Fizycznej, Turystyki i DK „KOLEJARZ" przy Dyrekcji Generalnej PKP.
W roku 2005 Klub Wioślarski „Wisła” obchodził Jubileusz 70-lecia działalności i 60-lecia wioślarstwa, z którą to dyscypliną związane są największe sukcesy w historii klubu.
70 lat ofiarnej działalności w służbie polskiego, regionalnego i lokalnego sportu to okazja do głębokiej refleksji, to nie tylko świętowanie, ale do spojrzenia wstecz na niemały dorobek.
Jubileusz ten stanowił okazję, aby wrócić myślami do historii klubu.
Historię tę tworzyli nasi poprzednicy, społeczni działacze, kadra szkoląca, a przede wszystkim sportowcy, a w szczególności wioślarze, dzięki którym historia ta jest bardzo bogata.
A dorobek klubu – od 36 lat jednosekcyjnego jest niemały, bowiem prawie nieprzerwanie zdobywano medale na Mistrzostwach Polski w poszczególnych kategoriach wiekowych.
Niewątpliwie największym sukcesem w historii klubu był udział zawodniczek Róży Daty i Beaty Konkalec na Igrzyskach Olimpijskich w roku 1976 Montrealu i Beaty Kamudy i Wandy Piątkowskiej w roku 1980 na Olimpiadzie w Moskwie, gdzie obie ósemki zajęły 7 miejsce. Michał Tomaszewski w 1998 r. na M.Św.Juniorów zdobył srebrny medal.
Duża progresja w zdobywaniu medali nastąpiła w ostatnim 5-ciu latach. Objawił się talent Magdaleny Fularczyk, która oprócz wielu medali i tytułów w MP zdobyła w 2002 r. srebrny medal na M.Św.J. i IV miejsce w 2004 r. a wówczas brązowy medal zdobyła Monika Zdrojewska., która także zdobyła medale M.P. Ponadto w tych mistrzostwach z naszego klubu brał udział Paweł Kural zdobywając XIII m. Zawodniczki w związku a związku z podjęciem studiów , na ten okres przeszły do klubów poznańskich. Wśród 106 medali w tym 34 złotych duży udział mieli zawodnicy Łukasz Grajewski i Marcin Wiśniewski. Cieszą medale zdobywane przez dziewczęta i chłopców w najmłodszej grupie wiekowej, którzy w większości wywodzą się z klas sportowych o profilu wioślarskim w Gimnazjum Nr 6.
Duże sukcesy w ostatnich 5-ciu latach nie notowane w ostatnich dziesięcioleciach osiągnięto w zakresie modernizacji i rozbudowy przystani wioślarskiej.
Dzięki konsekwentnej realizacji tego programu zostały w obiekcie stworzone dobre warunki treningowe i socjalne.
w 2001 r. kompleksowo wyremontowano siłownię
w 2002 r. wybudowano schody terenowe do basenu portowego, z których korzystać będzie można po realizowanym pogłębieniu i modernizacji tego akwenu
w 2003 r. zlikwidowano nagminnie przeciekający taras nad murowaną częścią przystani i uzyskano efektowną salę treningową na ergometry i docieplono ten budynek,
w 2004 r. dokonano docieplenia od wewnątrz drewnianego budynku, wyremontowano część pomieszczeń z wymianą instalacji elektrycznej, wymieniono całkowicie instalację grzewczą i ciepłej wody użytkowej, łącznie z zamontowaniem nowoczesnego, ekonomicznego-elektronicznie sterowanego pieca, oraz naprawiono odeskowanie i cały obiekt pomalowano farbami olejnymi i emulsyjnymi, dzięki czemu obiekt ten widoczny ze wszystkich stron prezentuje się bardzo efektownie.
- Program modernizacji przystani wioślarskiej jest nadal realizowany w bieżącym roku i będzie dalej kontynuowany w następnych dwóch latach, dzięki ujęciu naszych potrzeb do programu „Rozwój Bazy Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” przez jego Sejmik i dofinansowaniu przez obecne Ministerstwo Sportu. Również władze Miasta Grudziądza przeznaczają na ten cel w swoich planach finansowych znaczne wsparcie finansowe. Liczę na nie w dalszych latach, bowiem wysokość z funduszu centralnego stanowi 33% , tak poważny jest udział własny realizowany przez sponsorów.

źródło: http://www.kwwisla.pl

Zagłosuj
Liczba głosów
Dzisiaj0 pkt
Wczoraj0 pkt
Miesiąc0 pkt
Rok1 pkt
Ranking SSM
Polska313 miejsce
Woj.25 miejsce
Gmina3 miejsce

Dyscypliny

Statystyka szczegółowa punktacji SSM - wioślarstwo

młodzik junior młodszy junior młodzieżowiec senior Razem
2015 8.00 0.00 61.00 40.00 0.00 109.00
2014 1.00 30.00 46.00 89.00 0.00 166.00
2013 3.00 20.00 32.00 117.25 0.00 172.25
2012 16.00 43.00 48.33 65.64 0.00 172.97
2011 10.00 29.00 49.91 28.00 0.00 116.91
comments powered by Disqus

Partnerzy